Mit jelent a belső ellenőrzés, más néven internal audit?

A belső ellenőrzésre nem szabad bürokratikus szolgáltatásként tekinteni, amely csak többletköltséget jelent egy vállalatnak. A célja pontosan az, hogy hozzájáruljon, illetve biztosítsa egy társaság üzleti céljainak az elérését, a pénzügyi hatékonyság biztosítása mellett.

Képzeljük el a belső ellenőrzést, mint egy orvosi röntgenképet! Kell egy gép, amely átvilágítja a szervezetet, hogy aztán tisztán lássuk, hogy mi is történik „odabent”, illetve választ kapjunk arra, hol van a probléma? Mit is kell orvosolni?

Ebben az értelemben a cég is olyan, mint az emberi test. Szükség van arra, hogy átfogó és alapos képet alkossunk a belső folyamatokról, amelyek kívülről nem látszanak. Ismerni kell, hogy vannak-e gondok és hol. Ha mindezt lefordítjuk a vállalatok nyelvére: megfelelőek-e a pénzügyi adatok és kimutatások? Hatékony-e a vállalat működése? Eredményes-e a menedzsment és a munkavállalók tevékenysége? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása nélkülözhetetlen az eredményes pénzügyi működéséhez, amely minden cég sikerességének az alapja.

Vitathatatlan, hogy a kockázati környezet állandó változása a vállalatok számára jelentős kihívásokat jelent. A cégeknek képeseknek kell lennie ezen kockázatok azonosítására és kezelésére. A belső ellenőrzés fő haszna éppen a változások és kockázatok menedzselésének elősegítése, amely a cégvezetés vagy a tulajdonosok számára képes megadni azt a magabiztosságot, amely nélkülözhetetlen a gyorsan és jelentősen változó piaci igényeknek és elvárásoknak való megfeleléshez.

A belső ellenőrzés egy olyan tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött társaság működését fejlessze és eredményességét növelje. A gazdaságosságot és eredményességet górcső alá véve a belső ellenőrzés tárgyilagos megállapításokat tesz, illetve ajánlásokat fogalmaz meg a vállalat vezetői részére.

Az Institute of Internal Auditors (IIA) megközelítése szerint a belső ellenőrzés egy olyan független, objektív bizonyosságot teremtő, szolgáltató eszköz és egyben tanácsadói tevékenység, amely értéket teremt a szervezet működéséhez és jelentősen javítja, illetve kontrollálja annak minőségét. A belső ellenőrzés a módszeres és megfelelően szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll- és az irányítási folyamatok hatékonyságát és minőségét, ezáltal támogatja a szervezeti célok megvalósítását.

A függetlenített vállalati belső ellenőrzés meghatározása

Az internal audit lényegében olyan tevékenységek rendszere, amely összefogja és kontrollálja a szervezet működését. Feltárja és megelőzi a célokat akadályozó tényezőket, ellenőrzi a szabályoknak való megfelelést. Ellenőrzi az erőforrások felhasználásának gazdaságosságát, a vezetőknek nyújt segítséget döntéseik meghozatalában, illetve azt is ellenőrzi, hogy a tervek a megfelelő eredményességgel valósulnak-e meg.

Egy cég vezetése azért bíz meg egy belső ellenőrt, vagy szervezi ki ezt a tevékenységet egy külsős szakértőnek, mert a napi operatív irányítás mellett a vállalkozás menedzsmentje nem tud minden ellenőrzési feladatot saját maga ellátni. A rendszerszintű problémák, amelyek sokszor a napi gyakorlat, üzleti kultúra részévé válnak, csak kívülről láthatók. Márpedig létfontosságú feladat ezeknek a megismerése és részletes feltérképezése. Átfogó, alapos elemzésre és “képalkotásra” pedig csak egy, az egész szervezetet áttekinteni képes gyakorlott szakértő alkalmas.

Az internal audit azért fontos, mert azt vizsgálja, hogy a termelési tényezők gazdaságosan kerülnek-e felhasználásra a cégben, illetve, hogy a fejlesztési tevékenység kellően megalapozott-e. Minőségvédelemi szempontból is áttekinti a céget, illetve elemzi a hatékonyság alakulását, vagy éppen a bizonylati rend és az okmányfegyelem fenntartását. Mindezt pedig a cég vagyonának védelme és a pénzügyi fegyelem szempontjából teszi.

Hogyan is működik a belső ellenőrzés? Miért hasznos és fontos a vállalatoknak, a szervezetnek vagy a munkáltatóknak az internal audit? Milyen konkrét előnyöket kínál? Többek között ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával folytatjuk a következő bejegyzésekkel.

Szeretnél megismerni bennünket? Belső ellenőrzésre? Ismerd meg a szolgáltatásunkat!